RodoC is de bedrijfsnaam van mr. Clemens Roijackers.

Mijn speciale deskundigheden zijn:
- Vergoeding van letselschade
- Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
- Gedragsregels van artsen en advocaten.
- Privacy.

Mijn bedrijfsactiviteiten bestaan uit het maken van publicaties en het adviseren van advocaten en artsen en verenigingen van diegenen. Deze adviezen zijn vakinhoudelijk en soms ook op het gebied van strategie en PR. 

Onverklaarbare klachten na een ongeval door een aansprakelijke derde. 

Bij een aantal verzekeraars bestaan mispercepties over onverklaarbare klachten van slachtoffers van letselschade. Die mispercepties zijn belang-gedreven: als ze worden gevolgd, hoeven de verzekeraars minder uit te keren, en dat is uiteraard ook het doel. ASR heeft een standaardbrief die ze naar belangenbehartigers sturen waarin sommige van die mispercepties zijn weergegeven.
Dat heeft de pennen van John Roth en die van mijzelf in beweging gebracht. Ik heb als voormalig hoofdredacteur van Letsel &  Schade een REDACTIONEEL over het Zwolsche/de Greef I arrest geschreven; het artikel van John Roth, de huidige hoofdredacteur, staat achter het redactioneel. 

Twee dagen nadat de artikelen "print-ready" waren, wees de Hoge Raad op 22 september 2023 een belangrijk arrest. Het ontbreken van een neurologische verklaring voor de klachten hoeft aan het CSQN-verband niet in de weg te staan. Het arrest is te vinden op ECLI:NL:HR:2023:1275 en is met een naschrift onder het redactioneel en een noot in het hoofdartikel verwerkt.

De ASR-standaardbrief vindt u op DEZE LINK. Over die brief nog het volgende punt, dat niet in de artikelen aan de orde komt. Het dreigement dat de kosten van herstelbeleid ten laste van het slachtoffer worden gebracht als naar de zin van ASR geen causaal verband is vastgesteld, maakt herstelbeleid in de praktijk onmogelijk als er discussie is. Dat is strijdig met de opvattingen van vooraanstaande hoogleraren als Akkermans, Lindenbergh, Kolder en Rijnhout. Reden voor mij om die brief de “sigaar uit eigen doos” brief te noemen.

Ik krijg vaak de vraag hoe de procesgang precies gelopen is in de zaak Zwolsche Algemeene/de Greef. Daarom heb ik een tabel gemaakt die u HIER kunt downloaden. In die tabel staat wat er uit de jurisprudentie bekend is.   

Mijn notitie van 19 maart jl. op LinkedIn
Waarom heeft de aansprakelijk gestelde recht op geheimhouding, terwijl het slachtoffer geen recht heeft op privacy?
vindt u nu ook op deze site. De notitie is echter nu achterhaald door de HR-arresten van 1 december 2023, ECLI:NL:HR:2023:1670 en  ECLI:NL:HR:2023:1682. T.z.t. zal ik nader op de arresten reageren, maar nu merk ik al op dat de Hoge Raad vrijwel al mijn standpunten afwijst, behalve één - en dat is een hele belangrijke. Wordt vervolgd. 

Particulieren kunnen zich wenden tot:

(Juridisch)
- ASP (Advocaten Slachtoffers Personenschade)
- LSA (Vereniging van Letselschade Advocaten)

(Medisch)
- LechnerConsult.

Artsen en advocaten die zich willen toeleggen op vergoeding van letselschade kunnen zich wenden tot:
WAA (Werkgroep Artsen Advocaten)

Voor informatie over mijn overige artikelen verwijs ik u naar www.letselenschade.nl
Emailadres Letsel & Schade: info@letselenschade.nl

- Mijn postadres:
Postbus 13342
3507 LH Utrecht

Cookiestatement

Ik plaats geen cookies op uw PC, aangezien ik dat als een slechte gewoonte beschouw. Ik zal hooguit een anonieme teller op deze website plaatsen.